Šalies valdymo įmonės vienija pajėgas ir jungiasi į Lietuvos investicijų valdytojų asociaciją (LIVA), kuri sieks prisidėti prie investicijų plėtros, kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) teisinės aplinkos tobulinimo ir investuotojų švietimo.

LIVA steigėjai – Lietuvos banko licencijuotos ir prižiūrimos devynios investicijų valdymo įmonės: „Lewben Investment Management“, „INVL Asset Management“, „Orion Asset Management“, „Synergy finance“, „Prosperus“, „Mundus“, „Dovre Forvaltning“, „Prudentis“ ir „Gerovės valdymas“. Šios įmonės kartu valdo įvairių formų 42 Lietuvoje registruotus kolektyvinio investavimo subjektus, kurių aktyvų vertė daugiau kaip 374 mln. eurų.

„Nuolat kalbama, kad vienas iš valstybės prioritetų yra vietinės kapitalo rinkos plėtra, tačiau net vietiniai valdytojai dėl palankesnio reguliavimo veiklai renkasi kitas Baltijos šalis ar steigia licencijų nereikalaujančias veiklos formas įvairiose jurisdikcijose. Užsienio investuotojai, kurie domisi Lietuvos jurisdikcija, yra priversti atsisakyti minties investuoti Lietuvoje ir savo veiklai renkasi kitas šalis dėl Lietuvoje netinkamai įgyvendintų direktyvų ar pakankamai didelės administracinės naštos. „Sieksime prisidėti prie teisinės bazės tobulinimo ir šią padėtį pakeisti“, – sakė LIVA valdybos pirmininkė Agnė Daukšienė.

Pasak jos, tarp asociacijos veiklos prioritetų – alternatyvių (specialiųjų) investicinių fondų (AIF), investicinių bendrovių teisinės bazės tobulinimas ir aiškus reguliavimas, galimybių platinti Lietuvoje registruotų alternatyvių investicinių fondų vienetus užsienyje suteikimas, užsienio gerosios praktikos perkėlimas, savireguliacijos principų įdiegimas, KIS veiklai būtinos infrastruktūros plėtra ir tam reikiamos reguliavimo bazės kūrimas. „Iš principo, nenuostabu, kodėl JAV, Didžioji Britanija ar Liuksemburgas tapo finansų centrais – šios jurisdikcijos pasižymi lanksčiu reguliavimu, užtikrinančiu galimybes naujiems dalyviams pakankamai greitai ateiti į rinką, išvystyta infrastruktūra bei didele savireguliacija, kai yra sudaromos sąlygos patiems rinkos dalyviams prižiūrėti save. LIVA sieks, kad užsienio patirtis, veiklos modeliai būtų pritaikomi ir Lietuvoje“, – teigė Agnė Daukšienė.

LIVA valdyboje pareigas eis Agnė Daukšienė („Lewben Investment Management“), Audrius Matikiūnas („INVL Asset Management“), Benas Poderis („Orion Asset Management“), Arūnas Čiulada („Synergy finance“) ir Gediminas Baltakis („Prosperus“).

Asociacija bendradarbiaus su kitomis kapitalo rinkos dalyvius vienijančiomis organizacijomis, advokatų kontoromis, mokesčių bei finansų konsultantais.

Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis žemiau nurodytais kontaktais:

Agnė Daukšienė

Tel. 867514334

LIVA valdybos pirmininkė

UAB „Lewben Investment Management“ valdybos narė

 

Ellex komentaras: Rinkos praktika rodo, kad asociacijų kūrimasis yra labai sveikintinas – jos nariams tai yra būdas suvienyti jėgas ir geriau atstovauti bendriems interesams, o priežiūros institucijoms tai palengvina darbą ir dialogą su rinkos dalyviais. Be to, veikianti asociacija yra vienas iš rinkos brandumo požymių. Kolektyvinio investavimo rinka turi daug potencialo, tačiau yra dar daug nenuveiktų darbų, kuriant Lietuvą kaip valdytojams draugišką jurisdikciją. Todėl tikimės, kad asociacijos atsiradimas prisidės prie šių tikslų siekiamybės.