SAF-T (angl. standard audit file for tax) – standartinė buhalterinės apskaitos duomenų rinkmena, kurią Lietuvoje veikiantis verslas nustatyta forma (.xml) privalo teikti Valstybinei mokesčių inspekcijai bei kitoms įstatymais numatytoms tarnyboms. Tokį duomenų rinkimo formatą, tikėdamasi, kad SAF-T padės efektyviau ir lengviau vykdyti mokesčių patikrinimus, nustatyti pagrindines mokesčių vengimo sritis, nustatė Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija. Kol kas Europoje SAF-T naudoja 6 šalys: Portugalija, Liuksemburgas, Prancūzija, Lenkija, Lietuva, Austrija ir Norvegija (atidėta iki 2018 m.). Galime džiaugtis, kad diegdami šią sistemą esame vieni pirmųjų ir netgi kiek toliau pažengę už savo kaimynes, o mūsų informacinių technologijų specialistai savo gerąją patirtį, diegiant panašias sistemas, galės pasiūlyti užsienio rinkoms. Tačiau, kol kas tuo džiaugsmas ir pasibaigia. Įvairiais pokyčiais, net ir tokiais, kurie stipriai supurto įmonių kasdienybę, verslas būna patenkintas, jei tik jaučia tų pokyčių vertę bei prasmę. Kol kas nauda tokia, kad mums tai yra papildoma prievolė. Žinoma, įsidiegus šią sistemą, mokesčių ir kitų institucijų patikrinimai taps sklandesni ir efektyvesni, nes visi pirminiai duomenys, reikalingi patikrinimams, bus prieinami per SAF-T. Visgi, teikiant duomenis į SAF-T, VMI gaus daug konfidencialios ir įmonių veiklai jautrios informacijos. Tai duomenys apie pirkimus, kainas, klientus – galima sakyti visa įmonių know-how. O kaip sugebės ir ar sugebės mokesčių administratorius tais duomenimis pasinaudoti – vis dar išlieka retoriniu klausimu. Tad tenka dirbti, spėlioti ir viltis, kad dirbame dėl bendro visų labo, kad tikslas bus pasiektas, kad tikrai sumažės šešėlis, o į valstybės biudžetą sulauksime daugiau mokesčių. Juk visi esame savo šalies patriotai ir norime, kad valstybė būtų turtingesnė: mokytojai ir gydytojai gautų didesnes algas, senjorai – solidesnes pensijas.

Kas ir kada privalo teikti duomenis SAF-T

Vyriausybė dar 2015 m. nutarimu Nr. 699 nusprendė, jog Lietuvoje nuo 2017 m. sausio 1 d. didžiausios įmonės pagal reikalavimą privalės teikti apskaitos duomenis SAF-T rinkmenoje. Pagal šį nutarimą, atsakingoms institucijoms pareikalavus, SAF-T privalės teikti visi pelno siekiantys juridiniai asmenys, išskyrus VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, Europos ekonominių interesų grupes ir ūkio subjektus, kuriems iškelta bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka.

Užsienio įmonėms, įsiregistravusioms PVM mokėtojomis Lietuvoje, užsienio juridinių asmenų filialams ir atstovybėms, nuolatinei buveinei, viešojo sektoriaus subjektams ir kitiems pelno nesiekiantiems juridiniams asmenims buhalterinės apskaitos dokumentų duomenų SAF-T rinkmenoje teikti nereikės. Gali būti, kad užsienio įmonės, norėdamos išvengti duomenų teikimo SAF-T, bus linkę Lietuvoje ne steigti uždarąją akcinę bendrovę, o atidaryti filialą ar atstovybę.

Ūkio subjektai turi būti pasirengę teikti rinkmeną pagal užpraeitų metų apyvartą nuo:

– 2017.01.01 – jei 2015 m. apyvarta viršija 8 mln. eurų;

– 2018.01.01 – jei 2016 m. apyvarta viršija 700 tūkst. eurų;

– 2019.01.01 – jei 2017 m. apyvarta viršija 45 tūkst. eurų;

– 2020.01.01 ir vėliau – jei užpraeitų metų apyvarta viršija 45 tūkst. eurų.

Informacija į SAF-T sistemą teikiama tik pareikalavus mokesčių administratoriui. Greičiausiai tai bus įmonės, kurių atžvilgiu bus vykdomi kontrolės veiksmai, tarkime, kils įtarimų dėl mokesčių vengimo ar bus norima pasižiūrėti sandorius tarp įmonių (ar vienodai jas apskaitė). VMI pareikalavus, rinkmena turi būti pateikiama ne trumpiau nei per 10 dienų – trumpesnis terminas nustatomas tik mokesčių mokėtojo prašymu ar sutikimu.

Kaip pasiruošti

Kol kas ne visos įmonės yra pasiruošusios šios sistemos diegimui. Iš dalies taip yra dėl to, kad ne visi ūkio subjektai turi prievolę teikti didžiosios knygos duomenis. Kuo mažesnė įmonės apyvarta, tuo vėliau ji priversta tuo pasirūpinti. Visgi, jei šiandien nereikia, nereiškia, kad neprivalu ruoštis. Štai keletas žingsnių, kuriuos privalo atlikti įmonė, ruošiantis SAF-T diegimui.

– Pasitikrinti užpraeitų metų grynąsias pardavimo pajamas (sužinoti, ar reikės ir kada reikės teikti SAF-T);

– Susisiekti su buhalterinės programos vadybininku ir pasiteirauti, ar jie yra sukūrę SAF-T sprendimą;

– Jei buhalterinės programos kūrėjai neturi SAF-T sprendimo, ieškoti programuotojų, kurie galėtų diegti SAF-T modulį programoje;

– Susiplanuoti būsimus SAF-T kaštus sekančių metų biudžete;

– Jau dabar galima paruošti didžiosios knygos sąskaitų sugretinimą su klasifikatoriuje nurodytu sąskaitų planu, jei jis nesutampa;

– Bendradarbiauti su IT specialistais bei vadovais diegiant SAF-T modulį.

Informacija teikiama ne tik VMI

Beje, pasirinkimo teikti ar neteikti duomenų į SAF-T verslas nelabai turi, nes gresia patraukimas administracinėn atsakomybėn ir nemažos baudos.

Įdomu tai, kad informaciją apie įmonės apskaitą – visą didžiąją knygą – darbo užmokestį, įmonės banko sąskaitos išrašus, apmokėjimus, darbo užmokesčio apskaičiavimą, nusidėvėjimus ir pan., įmonės turi teikti ne tik VMI. Pareikalavus, ūkio subjektas SAF-T rinkmeną privalo teikti ne tik VMI, bet ir:

– LR muitinei;

– Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT);

– Valstybiniam socialinio draudimo fondui (VSDF).

SAF-T yra viena iš išmaniosios administravimo sistemos i.MAS, įdiegtos šiek tiek daugiau nei prieš metus, posistemių. Grandiozinės sistemos diegimas Lietuvoje vis dar vyksta, tad kol kas sunku retrospektyviai vertinti jos naudą. O ar nerimas dėl duomenų saugumo turi pagrindo, bus matyti ateityje. Visgi, norėtųsi tikėti, kad VMI ras svarių argumentų ir išsklaidys nerimą, o informacija, kurią įmonės teikia, tikrai duos vaisių, siekiant efektyvaus mokesčių surinkimo į valstybės biudžetą.