pranesimas-imas

VMI iki spalio 1 dienos LR Vyriausybės yra įpareigota sukurti ir įdiegti i.MAS elektroninių sąskaitų faktūrų (i.SAF) ir elektroninių važtaraščių (i.VAZ) posistemius. Tai tampa aktualu kiekvienam mokesčių mokėtojui. Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos tikslas – mokesčių surinkimo, administravimo efektyvumo didinimas ir naštos MM mažinimas

Elektroninių sąskaitų faktūrų posistemis (i.SAF) sudarys galimybę mokesčių mokėtojams pateikti sąskaitų faktūrų duomenis elektroniniu standartizuotu formatu ir programinėmis priemonėmis, o naudojantis Elektroninių važtaraščių posistemiu (i.VAZ) bus galima išrašyti, perduoti ir naudoti elektroninius važtaraščius krovinių vežimui.

Trumpą atmintinę apie iMAS rasite čia.

Daugiau infomacijos rasite čia.