Bendrovėje „Strategy Labs“ Marius dalyvavo įgyvendinant tarptautinius strateginius veiklos projektus ir jiems vadovavo, daugiausia dirbo su vidutinėmis ir stambiomis bendrovėmis, kurių veikla susijusi su mažmenine prekyba, telekomunikacija, gamyba ir kt. Eidamas naujas pareigas jis kurs sistemingesnį požiūrį į bendrovės vidaus finansų valdymą.