Daugelyje Europos Sąjungos šalių veikia asocijuotos mokesčių konsultantų struktūros, kurios užtikrina mokesčių konsultantų teikiamų paslaugų kokybę. Lietuvai stojant į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (EBPO), iškilo papildomas reikalavimas Lietuvos mokesčių administratoriui – gerinti mokesčių administravimą mažinant administravimo kaštus ir efektyviai kovoti prieš agresyvų mokesčių planavimą bendradarbiaujant su mokesčių konsultantais kaip tarpininkais tarp mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojų. Atsižvelgiant į tai, prieš keletą metų buvo įsteigta ir Lietuvos mokesčių konsultantų asociacija (LMKA). Džiaugiamės prisijungę prie šios asociacijos ir tapę jos nariu. Asociacijoje mus atstovauja Sandra Pavlova, „Lewben“ Verslo mokesčių paslaugų vadovė.