Agnė Jasinskaitė „Nordgain“ vadovė

2019-ųjų pradžia, kuomet įsigalios sulig mokesčių reforma priimti pakeitimai, taps tikru lūžio tašku. Tą pripažindamos valstybės institucijos parengė savus instrumentus ir skaičiuokles, kurios turėtų padėti susigaudyti pakeitimuose, tačiau permainoms turi kruopščiai ruoštis ir pats verslas.

Didžiausi pakeitimai susiję su nuo 2019 m. besikeičiančiu pajamų apmokestinimu, taip pat – su darbuotojų darbo sutartimis, kurias reikės keisti. Kuo nuodugnesnis įmonių išankstinis pasirengimas pakeitimams, tuo mažiau nesusipratimų kils po sausio 1-osios. Tam bendrovėse būtina atnaujinti esamas apskaitos sistemas ir sekti seminaruose pristatomas naujoves, o gautomis žiniomis dalintis ir su visais darbuotojais – jiems ypač svarbu iš anksto pasiskaičiuoti, kaip keisis jų atlyginimai ir mokami mokesčiai dėl netolimos ateities permainų.

Pagrindiniai kitų metų pradžios apskaitos darbai ir laukiančios permainos

Darbo sutartys. Teisininkai turės iš naujo parengti darbo sutartis, o apskaitos darbuotojai – sutikrinti atnaujintą informaciją, kuria bus grindžiami būsimo darbo užmokesčio skaičiavimai. Tai – didelis darbo krūvis, tačiau trauktis nėra kur, ir masinis sutarčių keitimas turės įvykti. Tiesa, priėmus pakeitimus, darbdaviams kilo abejonių, ar tikrai turi būti keičiamos visos darbo sutartys ir ar tam reikia gauti darbuotojų sutikimus. Vis dėlto paaiškėjo, kad, nepaisant to, kad atlyginimo dydis ant popieriaus keisis ne darbdavio valia, o dėl valstybės mokesčių, reikės gauti darbuotojų sutikimus, kaip to reikalauja Darbo kodeksas. O kad informacija būtų visur vienoda, reikės keisti ir darbo sutartis.

Kaip išaiškino Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM), darbo sutarčiai pakeisti darbuotojo išankstinio rašytinio sutikimo nereikia, nes darbuotojo darbo sąlygos nesikeičia – jo gaunamas neto („į rankas“) darbo užmokestis išlieka toks pat. Tačiau iki šių metų pabaigos turi būti pakeista su darbuotoju sudarytos darbo sutarties darbo užmokesčio sąlyga – nustatytas bruto („popieriuje“) darbo užmokestis turi būti padidintas 1,289 karto.

Ministerijos teigimu, užmokestis už darbą yra viena būtinųjų darbo sutarties sąlygų, kuri privalo būti aiškiai apibrėžta darbo sutartyje, todėl, keičiantis teisiniam reguliavimui, šią sąlygą reikia pakeisti.

Sodros skaičiavimais, darbdaviams reikės pakeisti apie 1,2 mln. darbo sutarčių.

Pateikiame ir svarbiausias mokestines su DU susijusias permainas, kurios įsigalios nuo 2019 m.:

— Darbo užmokesčiui bus taikomas 20 proc. GPM tarifas (iki šiol buvo 15 proc.). Faktiškai tai didesnės reikšmės neturės, darbo užmokesčio „į rankas“ suma išliks labai panaši, nes bus sumažintos įmokos „Sodrai“. Tai yra, iš esmės nuo darbo užmokesčio mokėtina mokesčių suma bus praktiškai tokia pati, kaip ir iki šiol, tiesiog skirtingai paskirstyta tarp dviejų mokesčių grupių – GPM (padidėja) ir VSD (sumažėja). Panašių pertvarkų buvo ir praeityje – anksčiau GPM tarifas buvo virš 20%, tuomet jį sumažino iki 15%, likusią sumą tiesiog pavadino privalomuoju sveikatos draudimu (PSD).

— Atsiranda progresinis pajamų apmokestinimas ir kartu „Sodros“ lubos. Darbo užmokesčio daliai, viršijančiai 120 VDU sumą per metus (8 800 eurų per mėnesį „ant popieriaus“), bus taikomas 27 proc. GPM tarifas. Tačiau nuo tos pačios sumos bus įvestos „Sodros“ lubos. Taigi, nors 120 VDU viršijančios su darbo santykiais susijusios pajamos bus apmokestinamos 27% GPM tarifu, nuo viršijančios sumos nebereikės mokėti VSD įmokų ir bendras šių pajamų apmokestinimas sumažės. Tiesa, PSD įmokoms lubos nebus taikomos, bet jų suma „Sodros“ įmokose nėra labai reikšminga.

— Tiek dividendai (nepriklausomai nuo sumos), tiek individualios veiklos pajamos ir toliau bus apmokestinamos 15 proc. tarifu.

— Visos kitos pajamos, jeigu jos neviršija 136 000 eurų, bus apmokestinamos 15 proc., o viršijanti dalis – 20 proc.

— 20 proc. GPM tarifas bus taikomas kitoms su darbo santykiais nesusijusioms pajamoms (išskyrus pajamas iš individualios veiklos ir dividendus), kurių suma viršija 120 VDU sumą. Pavyzdžiui, jeigu fizinis asmuo parduos akcijas už 50 000 eurų (laikykime, kad įsigijimo kaina lygi nuliui), jis mokės 15 proc., jeigu parduos akcijas už 1 000 000 eurų, tai jau mokės 20 proc. Kol tarifas buvo vienodas visoms pajamoms, nebuvo tikslo keisti pajamų rūšis iš vienos į kitas, dabar atsiranda terpė struktūrizavimui, kapitalo prieaugį („Capital gains“) keisti į dividendus ir pan.

— Nuo 2019 m. sausio 1 d. šešių mėnesių laikotarpiui bus įvesta mokesčių amnestija. Asmenims, „pamiršusiems“ susimokėti mokesčius, bus leista juos savanoriškai sumokėti, jiems nebus taikomos baudos ar skaičiuojami delspinigiai. Nuostata netaikoma, jei mokesčių administratorius deklaracijos teikimo metu ar iki tol bus išrašęs pavedimą patikrinti asmenį.