Paslaugos Verslo poreikiai
Veiklos atitiktis teisės aktų reikalavimams

Galutinių naudos gavėjų duomenų pateikimas JANGIS sistemoje

ES direktyva ir Lietuvos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas juridinius asmenis įpareigoja teikti plačios apimties informaciją apie galutinius naudos gavėjus. Duomenų pateikimas juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) naudos gavėjų posistemėje (JANGIS) verslo atstovams kelia iššūkių dėl numatytų nelanksčių informacijos pateikimo terminų, o pavėlavus iškyla bankinių paslaugų apribojimo grėsmė.

„Lewben“ ekspertų komanda yra nuodugniai susipažinusi su JANGIS posistemės reikalavimais bei įdėmiai stebi jos tobulinimo procesą, todėl mato, kokių sunkumų patiria įmonės pateikdamos duomenis apie galutinius naudos gavėjus. Ypač daug kliūčių iškyla sudėtingą akcininkų struktūrą turinčioms organizacijoms, kurias netiesiogiai valdo užsienio piliečiai. Dėl plačios teiktinų duomenų apimties bei sistemos ribotumų juridiniams asmenims ne visada pavyksta registruoti ir patvirtinti duomenis savarankiškai. Išorinio partnerio konsultacijos gali padėti identifikuoti netiesiogiai įmonės valdyme dalyvaujančius fizinius asmenis, kurių duomenys įstatymo numatyta tvarka turi būti pateikti.

Siekiant nevėluoti įvykdyti prievolę pateikti duomenis apie Lietuvoje registruotų juridinių asmenų galutinius naudo gavėjus iki 2022 m. rugpjūčio 1 d., verta apsvarstyti galimybę šią paslaugą patikėti išorės partneriams, kurie yra susipažinę su šį procesą reguliuojančiais teisės aktais bei jau turi sukaupę žinių apie posistemės JANGIS funkcionalumą. „Lewben“ profesionalai ne tik konsultuoja, bet ir padeda klientams įvykdyti Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus. Tai efektyvus būdas užtikrinti, kad bankai, vykdydami savo prievolę tikrinti klientų pateiktos informacijos atitiktį JANGIS registruotai informacijai, nesusidurs su finansinių operacijų ribojimus galinčiais nulemti neatitikimais, mat JANGIS posistemei nepateikus informacijos, nebus galimybės gauti JANGIS išrašo, kurį privaloma pateikti bankams.

Susisiekime

Susisiekime

Pasirinkite šalį
Lietuva 
Nyderlandai
Kipras 

Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą rasite mūsų Privatumo politikoje. Duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo galite atšaukti el. paštu [email protected].

Ačiū! Susisieksime su jumis netrukus.

Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą rasite mūsų Privatumo politikoje. Duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo galite atšaukti el. paštu [email protected].

Nuo šiol mes – Noewe

Jau netrukus pristatysime mūsų naują svetainę,
o kol kas, susipažinkime – „Noewe“: naujas žaidėjas profesionalių paslaugų rinkoje.