Paslaugos Verslo poreikiai
Įmonių valdymas ir administravimas

Veiklos atitiktis teisės aktų reikalavimams

Klausimai dėl atitikties teisės aktų reikalavimams tampa svarbesni nei bet kada anksčiau, todėl galime suteikti Jums išsamaus vidaus patikrinimo profesionalų paslaugas tada, kai Jums prireikia, ir tik tiek, kiek reikia. Patyrusi „Lewben“ ekspertų komanda konsultuoja verslo klientus, veikiančius įvairiose jurisdikcijose tiek dėl bendrų, tiek dėl specifinių su veiklos sektoriumi susijusių atitikties klausimų.

Dirbami su mumis galite būti tikri, kad pasieksite ekonomiškai efektyvią rizikos ir atitikties valdymo paslaugų pusiausvyrą.

Susisiekime