Paslaugos Verslo poreikiai
Įmonių valdymas ir administravimas

Veiklos atitiktis teisės aktų reikalavimams

Verslo vykdomos veiklos atitiktis teisės aktų reikalavimams kelia vis daugiau iššūkių. Kompleksinio įsigilinimo reikalaujanti reguliavimo aplinka bei pokyčiai įstatyminėje bazėje sudaro palankias prielaidas įmonių klaidoms, kurios gali atnešti finansinių nuostolių bei lemti reputacijos krizę.

Patyrę „Lewben“ ekspertai įdėmiai seka naujausius teisės aktus, direktyvas bei pokyčius informacijos registravimo ir dokumentų pateikimo sistemose, todėl gali pasiūlyti efektyviausius sprendimus skirtingą veiklą vykdantiems verslo subjektams. Mūsų specialistai randa ekonomiškai efektyvius sprendimus, kurie suvaldo rizikas bei užtikrina atitiktį pinigų plovimo / terorizmo finansavimo prevencijos, BDAR ir konkurencijos teisės aktų reikalavimams.

Pinigų plovimo prevencija tampa prioritetine sritimi visoje ES zonoje, todėl vis aktualesnės „Lewben“ paslaugos, susijusios su įmonių finansinių operacijų atitiktimi terorizmo finansavimo ir pinigų plovimo prevencijos įstatymui. Tarptautinės finansinės operacijos bus saugesnės užtikrinus kvalifikuotą prekybos sandorių kontrahentų patikrą bei įvertinus jų atitiktį pinigų plovimo / terorizmo finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimams. Mūsų ekspertų komanda taip pat pasiruošusi konsultuoti bei suteikti paslaugas, susijusias su mokėjimo paslaugų direktyvos (PSD2) bei finansinių priemonių rinkų direktyvos (MiFID) nuostatomis.

Įmonėms ar įmonių grupėms, vykdančioms projektus su reguliuojamose rinkose veikiančiais subjektais, parengiame galutinių naudos gavėjų bylas „Pažink savo klientą“ ( Know Your Customer). Tarptautinę veiklą vystančius klientus konsultuojame įvairiais tarptautinių sutarčių teisės normų laikymosi ir direktyvų (AMLD, ATAD, BEPS, GAAR, CFC) reikalavimų įgyvendinimo klausimais.

Įsigaliojusi prievolė pateikti galutinių naudos gavėjų (Ultimate Beneficial Owner – UBO) informaciją Registrų centro posistemėje JANGIS kelia rimtų iššūkių ne vienai įmonei. „Lewben“ ekspertų komanda yra įsigilinusi į  galutinių naudos gavėjų registrą reguliuojančią teisinę bazę, todėl gali užtikrinti informacijos registravimą bei dokumentų pateikimą ir išvengti rizikos, kad nepateikus tikslių duomenų bus apribotos bankų paslaugos. Plačiau apie tai galite rasti čia.

Susisiekime

Susisiekime

Pasirinkite šalį
Lietuva 
Nyderlandai
Kipras 

Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą rasite mūsų Privatumo politikoje. Duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo galite atšaukti el. paštu [email protected].

Ačiū! Susisieksime su jumis netrukus.

Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą rasite mūsų Privatumo politikoje. Duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo galite atšaukti el. paštu [email protected].

Nuo šiol mes – Noewe [no:ve]

Jau netrukus pristatysime mūsų „Noewe“ [no:ve] svetainę,
o kol kas, susipažinkime – „Noewe“: naujas žaidėjas profesionalių paslaugų rinkoje.