Paslaugos Verslo poreikiai
Teisinė informacija

Informavimas apie pažeidimus

„Lewben“ tikslas yra užmegzti bei vystyti atsakingą ir abipusiu pasitikėjimu grįstą partnerystę su klientais, partneriais, kolegomis ir bendruomenėmis, kurti ilgalaikę pridėtinę vertę ir padėti užtikrinti sėkmingą ir tvarų verslą, nešant pridėtinę vertę akcininkams, darbuotojams bei likusiai visuomenės daliai. Siekdama laikytis aukščiausių veiklos etikos standartų, skaidrumo ir sąžiningumo savo veikloje, „Lewben“ netoleruoja pažeidimų tiek tarp darbuotojų įmonių grupės įmonių viduje, tiek santykiuose su klientais ir partneriais.

Jei įtariate, jog „Lewben“ galimai buvo padaryta nusikalstama veika ar kitoks nusižengimas, prieštaraujantis teisės aktams bei viešajai tvarkai ar turite informacijos apie netinkamą ir neetišką „Lewben“ darbuotojų ir kitų susijusių asmenų elgesį, apie tokius pažeidimus maloniai prašome informuoti mus žemiau nurodytais būdais.

Informacijos apie pažeidimus teikimo būdai

  • Elektroniniu paštu: [email protected], darbuotojams – galimybė ir naudojantis intranete esančia forma;
  • „Lewben“ darbo laiku, atvykus į buveinę, asmeniškai bet kuriam iš Atsakingų asmenų.

Atsakingi asmenys – tai „Lewben“ darbuotojai, einantys „Lewben“ Finansų ir verslo palaikymo paslaugų direktoriaus pareigas, Žmogiškųjų išteklių paslaugų vadovo pareigas ir Vidaus teisės paslaugų vadovo pareigas, kurie administruoja pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją bei atlieka jos vertinimą užtikrinant asmenų ir pateiktos informacijos konfidencialumą.

Tuo atveju, jei ketinate pateikti informaciją apie galimai viešąjį interesą pažeidžiančius veiksmus, rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą pateikti užpildant pranešimo apie pažeidimą formą, kurią galima rasti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarime Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ arba pateikiant laisvos formos pranešimą.

Mes laikomės teisės aktų reikalavimų bei visuomet siekiame efektyviai ištirti ir išsiaiškinti mums pateiktą informaciją, todėl užtikriname visišką konfidencialumą bei kad apie aukščiau nurodytus pažeidimus pranešęs asmuo nebus diskriminuojamas ir nepatirs jokio neigiamo poveikio dėl tokio pranešimo pateikimo.