Paslaugos Verslo poreikiai

Rizikų valdymas – tai struktūrizuotas požiūris į neapibrėžtumo valdymą vertinant rizikas, kuriant jų valdymo strategijas ir mažinant poveikį. Viena iš rizikų valdymo priemonių – organizacijos veiklos auditas – tai kasmetinis pasitikrinimas, ar organizacijoje vis dar tvarka. Atlikdami veiklos auditą, mes galime padėti nustatyti Jūsų organizacijos rizikas, padėti jas suvaldyti ar sumažinti poveikį ir taip užtikrinti atitiktį išorės reikalavimams.

Kita svarbi rizikų valdymo organizacijoje priemonė – vidaus audito funkcijos įdiegimas. Mes galime Jums padėti sukurti vidaus audito funkciją arba perimti jos vykdymą.

Europos Sąjungos investicijos – viena iš verslo finansavimo galimybių. Mes padėsime Jums nustatyti galimybes gauti finansavimą ir administruoti gautų investicijų įgyvendinimo procesą.

Susisiekime