Paslaugos Verslo poreikiai
Mokesčių konsultacijos

Atstovavimas mokesčių klausimais

Mūsų specialistai atstovauja klientų interesus santykiuose su mokesčių administratoriumi. Esant neaiškumams dėl mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo, rengiame paklausimus mokesčių administratoriui siekiant gauti išaiškinimą dėl situacijos vertinimo. Taip pat atstovaujame savo klientus kreipiantis į mokesčių administratorių su prašymu pateikti įpareigojantį sprendimą (angl. binding ruling) dėl sandorio ar verslo modelio mokestinio vertinimo.

Susisiekime