Paslaugos Verslo poreikiai
Kriptoturto sprendimai

Su kriptoturto investicijomis susijusios paslaugos

Paslaugos kripto / virtualaus turto investuotojams:
— Mokesčių požiūriu efektyvių nuosavybės struktūrų kūrimas
— Konsultacijos pajamų iš investicijų prieaugio, pajamų, gautų iš statymų, naujų blokų kūrimo, skolinimo, naujo kriptoturto deponavimo populiarinimo tikslais (angl. airdrops) ir kitais apmokestinimo klausimais
— Turto apsaugos plano sudarymas (pasitelkiant bankinius sprendimus, pasaugos sąskaitas ir kt.)
— Su kripto / virtualaus turto rinka susijusių sutarčių (pvz., tarpininkavimo, sąlyginio deponavimo sutarčių ir kt.) peržiūra ir susijusios konsultacijos
— Bendravimas su priežiūros institucijomis ir savalaikis ataskaitų teikimas (Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, mokesčių inspekcijai ir kt.)
— Sutarčių dėl kripto turto perleidimo trečiosioms šalims ar įpėdiniams rengimas
— Bendravimas su komerciniais bankais ir finansų institucijomis, teikiant patikimus kriptoturto pajamų įrodymus (atsakymų rengimas, derybos ir kt.)
— Apskaitos sprendimai, skirti palaikyti ir apskaičiuoti pajamas, gautas iš kriptoturto prekybos
— Visapusės konsultacijos dėl konkretaus kriptoturto investicinio projekto patikimumo (t.y. rizikų identifikavimas, patarimai, kaip išvengti investicijų į galimai nepatikimus kriptoturto projektus ir pan.)

Paslaugos kripto turto valdytojams:
— Pagalba renkantis geriausias jurisdikcijas kriptoturto valdymo operacijoms
— Rekomendacijos pasirenkant efektyvų projekto modelį, kuriant tvirtą organizacinę struktūrą, kuri atitinka norminius reikalavimus (pvz., atitinka reikalavimus valdybos nariams, generaliniam direktoriui ir kt.)

— Mokesčių ir buhalterinėsapskaitos konsultacijos, projektų finansinių srautų struktūros parinkimas užtikrinant mokesčių efektyvumą
— Teisinė pagalba licencijuojant ar autorizuojant kriptoturto valdytojus
— Interneto svetainių atitiktis teisės aktų reikalavimams (paslaugų teikimo sąlygos, privatumo politika, slapukų politika ir kt.)
— Į kriptoturtą orientuotų fondinių struktūrų kūrimas (medžiagos apie fondo siūlomus vienetus rengimas, pagrindinės informacijos investuotojams dokumento, fondo taisyklių, rizikos valdymo politikos rengimas ir kt.)
— KYC / AML dokumentacijos rengimas, siekiant užtikrinti sklandžius dalykinių santykių su investuotojais užmezgimo ir sandorių stebėjimo procesus
— Komercinių sutarčių (investavimo sutarčių, pasaugos sąskaitų sutarčių ir kt.) rengimas ir susijusios derybos
— Atstovavimas bendraujant su priežiūros institucijomis, pagalba teikiant ataskaitas (centriniams bankams, mokesčių inspekcijai ir kt.)
— Rekomendacijos kriptoturto valdytojams, siekiant užtikrinti atitiktį ES teisės aktų reikalavimams: MiCA reglamentui, paskirstytųjų duomenų technologijų (DLT) bandomajam režimui, MiFID ir kt.
— Pagalba ir rekomendacijos dėl galimybių pasinaudoti reguliuojančios institucijos bandomąja finansinių inovacijų aplinka, siekiant išbandyti kriptoturto verslo naujoves realioje aplinkoje
— Reguliari tęstinė pagalba užtikrinant kasdienės veiklos atitiktį teisės aktų reikalavimams (AML, KYC, BDAR, kt.) Investuotojų skundų nagrinėjimas, ginčų sprendimas ir derybos
— Kriptoturto investicijų apskaitos paslaugos

Susisiekime

Susisiekime

Pasirinkite šalį
Lietuva 
Nyderlandai
Kipras 

Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą rasite mūsų Privatumo politikoje. Duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo galite atšaukti el. paštu [email protected].

Ačiū! Susisieksime su jumis netrukus.

Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą rasite mūsų Privatumo politikoje. Duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo galite atšaukti el. paštu [email protected].

Nuo šiol mes – Noewe [no:ve]

Jau netrukus pristatysime mūsų „Noewe“ [no:ve] svetainę,
o kol kas, susipažinkime – „Noewe“: naujas žaidėjas profesionalių paslaugų rinkoje.