Paslaugos Verslo poreikiai

Norint teikti mokėjimo paslaugas, būtina turėti mokėjimo įstaigos (MĮ) licenciją. Mokėjimo įstaigos licencija suteikia finansų bendrovei galimybę, be kita ko, atlikti mokėjimo operacijas, pinigų perlaidas ir tiesioginio debeto / kredito pavedimus.

Apskritai, mokėjimo įstaigos licencijai gauti reikia:
— tvirtų pozicijų ir geros reputacijos finansų ekosistemoje;
— tinkamos rizikos valdymo sistemos;
— klientų lėšoms saugoti skirtos sąskaitos;
— atitikties teisės aktams viso veiklos ciklo metu.

Susisiekime