Paslaugos Verslo poreikiai
Kriptoturto sprendimai

Su ICO / STO / IEO reikalavimų įgyvendinimu susijusios paslaugos

Projekto ir (arba) operacijų aprašo rengimas:
— Pagalba renkantis ir kuriant norminių reikalavimų ir mokesčių požiūriu efektyvią projekto ir operacijų struktūrą (t.y. patarimai finansinių srautų struktūros, veiklos organizavimo, akcininkų struktūros ir kitais klausimais)
— Pagalba renkantis geriausią jurisdikciją lėšų pritraukimui
— Alternatyviam lėšų pritraukimui taikomo mokesčių režimo analizė
— Įdarbinimo / BDAR klausimų modeliavimas
— Pagalba ieškant IT, bankininkystės ir kitas paslaugas teikiančių trečiųjų šalių, sudarant užsakomųjų paslaugų sutartis
— Projekto ir kriptoturto operacijų atitikties užtikrinimas reguliacinių reikalavimų kontekste

Žetonų išleidimo ir platinimo strategijos kūrimas:
— Žetono struktūros ir funkcionalumo teisinė analizė, įskaitant rekomendacijos, siekiant sumažinti teisinę ir atitikties rizikas
— Baltosios knygos (angl. White paper) ar Savininko vadovo (angl. Owner‘s Manual) rengimas
— Optimalios žetonų platinimo strategijos kūrimas
— Rekomendacijos žetonams taikomų specialiųjų taisyklių klausimais įvairių teisinių režimų kontekste (JAV vertybinių popierių įstatymą, ES MiCA reglamentą ir kt.)

Pagalba įgyvendinant veiksmingą rinkodaros kampaniją:
— Rinkodaros medžiagos peržiūra, siekiant užtikrinti visapusišką atitiktį norminiams reikalavimams (t. y. vartotojų apsaugos, vartotojų informavimo klausimais ir kt.)
— Baltosios knygos (angl. White paper) ar Savininko vadovo (angl. Owner‘s Manual) teisinis įvertinimas
— Trumpo produkto pristatymo, investicijos ar verslo idėjos pristatymo teisinė peržiūra
— Viešų pranešimų / pristatymų teisinis vertinimas

Teisinė pagalba neviešųjų pardavimų etapu:
— Optimalaus neviešųjų pardavimų ir sandorių teisinio pagrindo parinkimas
— Žetonų pardavimo sutarties rengimas neviešųjų pardavimų etapui
— Investuotojų ir klientų garantinių raštų dėl lėšų kilmės peržiūra ir vertinimas

Teisinė pagalba viešųjų pardavimų etapu:
— Pagalba bendraujant su kriptovaliutų keityklomis, siekiant įtraukti žetonus į oficialų prekybos sąrašą
— Sutarties rengimas viešojo žetonų pardavimo etapui
— Bendrųjų sąlygų ir nuostatų rengimas
— Privatumo ir slapukų politikos rengimas
— Atsakomybę ribojančių pareiškimų (angl. disclaimers) rengimas interneto svetainėms
— Pagrindinės informacijos investuotojams dokumento rengimas

Ryšių su klientais ir trečiosiomis šalimis palaikymas:
— KYC / AML dokumentacijos rengimas, siekiant užtikrinti sklandžius dalykinių santykių su klientais užmezgimo ir sandorių stebėjimo procesus
— Pagalba kontroliuojant duomenų srautus, parengiant BDAR atitinkančią vidaus politiką
— Bendravimas su investuotojais ir klientais, siekiant palaikyti ilgalaikius santykius (savalaikis ataskaitų pateikimas, atsakymai į užklausas ir pan.)
— Bendravimas su priežiūros institucijomis ir ataskaitų teikimas (centriniam bankui, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai ir kt.)

Susisiekime