Paslaugos Verslo poreikiai
Bankų ir finansų teisė

Alternatyvaus finansavimo pritraukimas

Atsargi bankų skolinimo politika augina verslo susidomėjimą alternatyviais finansavimo šaltiniais. Konsultuojame ir alternatyviais būdais (pvz., obligacijų emisija, kolektyvinio investavimo subjekto steigimu, viešu akcijų platinimu ir kt.) klientams padedame pritraukti verslo plėtrai reikalingą kapitalą.

Susisiekime