Tai vienas iš svarbiausių pastarojo meto įstatyminių pakeitimų, darančių įtaką didžiajai daliai Lietuvos gyventojų ir verslo subjektų. Suprasdami to svarbą, trumpai aptariame aktualius darbo kodekso pakeitimus.

Įtvirtintos naujos sutarčių rūšys –projektinio darbo; darbo vietos dalijimosi; darbo keliems darbdaviams. Ekspertų teigimu, dėl šių sutarčių atsiradimo darbo santykiai taps lankstesni, labiau pritaikyti prie individualių poreikių. Labai svarbus aspektas yra darbo grafikas – sutartyse bus galima įtvirtinti lankstesnį darbo grafiką nei iki šiol.

Daug reikšmingų pasikeitimų darbo santykių nutraukimo reglamentavime– trumpinami įspėjimo terminai. Pavyzdžiui, atleidžiant darbuotoją be jo kaltės būtina jį įspėti prieš 1 mėn., jei darbo santykiai tęsiasi 1 metus ir daugiau, prieš 2 sav. – jei trumpiau nei metus. Įspėjimo terminai dvigubėja, jei darbuotojui iki pensinio amžiaus liko mažiau nei 5 metai. Terminai trigubinami, jei darbuotojas augina vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų, žmonėms su negalia arba jei iki pensijos jiems liko mažiau nei 2 metai.

Mažesnės išeitinės išmokos – jei darbuotojas sutartį nutraukia dėl svarbių priežasčių (liga, pensinis amžius, neįgalumas ar kt.), išeitinė išmoka siekia vieną 2 vidutinių darbo užmokesčio dydį. Jei darbuotojas dirbo trumpiau nei 1 metus – jam mokama 1 vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.

Jei darbo sutartį nesant darbuotojo kaltės nutraukia darbdavys, darbuotojui išmokama 2 jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Pusė jo vidutinio darbo užmokesčio – jei darbo santykiai tęsiasi trumpiau nei 1 metus. Darbdavio mokamos sumos yra ženkliai sumažinamos – anksčiau buvo atsižvelgiama į darbo stažą. Pagal naująjį reglamentavimą darbdavys darbuotoją gali atleisti nenurodydamas priežasties ir įspėdamas jį prieš 3 darbo dienas, tačiau tokiu atveju privaloma sumokėti 6 vidutinių darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką. Šiuo pagrindu darbuotojo atleisti nenurodant priežasties negalima, jei jis dalyvauja byloje prieš darbdavį arba dėl diskriminacinių motyvų.

Keičiasi atostogų skaičiavimo tvarka – jos bus skaičiuojamos nebe kalendorinėmis dienomis, o darbo dienomis, todėl jei dirbama penkių dienų darbo savaitė – darbuotojui suteikiama 20 dienų kasmetinių atostogų. Jei darbuotojas dirba šešias dienas per savaitę – suteikiama 24 dienų kasmetinės atostogos. Visgi, paliekama galimybė darbo sutartyse susitarti kitaip.

Viršvalandžiai – Įprastinė darbo savaitės trukmė išlieka 40 val., tačiau su viršvalandžiais – 48 val. Jei dirbama papildomai – negalima viršyti 60 val. per savaitę.

Nekonkuravimo susitarimas gali būti sudaromas tiek darbo sutarties galiojimo metu, tiek pasibaigus darbo sutarčiai (tokiu atveju galioja ne ilgiau nei 2 metus). Tokiame susitarime turi būti apibrėžta konkreti darbuotojui draudžiama veikla, kompensacijos dydis, nekonkuravimo teritorija ir terminas (negali būti ilgesnis nei 2 metai po darbo sutarties pasibaigimo). Dėl kompensacijos dydžio paprastai susitaria darbuotojas ir darbdavys, tačiau jis negali būti mažesnis nei 40% darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio. Jei darbuotojas pažeidžia nekonkuravimo susitarimo nuostatas, jis privalo grąžinti visą iš darbdavio gautą kompensaciją ir atlyginti darbdaviui padarytą žalą.