Tarptautinė kompleksinių verslo paslaugų teikėja „Lewben Group“ Lietuvos verslo rinkos žaidėjams pasiūlė įstatymų atitikties konsultacijų paslaugas (angl. compliance). Anot grupės valdybos pirmininko Viliaus Kavaliausko, atitikties paslaugų poreikį įmonė įžvelgė plėtodama reguliuojamus verslus ir analizuodama pasaulines tendencijas griežtinant privataus verslo priežiūrą, ypač – pinigų plovimo prevencijos srityje. Lietuvoje šios paslaugos poreikis tapo ypač aktualus laukiant Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo naujų pataisų įsigaliojimo.

„Reguliavimas keičiasi ir griežtėja tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Birželio pabaigoje įsigaliojus naujoms Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pataisoms, Lietuvos verslininkams prireiks kur kas daugiau dėmesio ir resursų skirti atitikčiai, nes priešingu atveju finansinė ir reputacijos žala gali būti itin reikšminga“, – sako V. Kavaliauskas.

Toma Zaržeckytė, „Lewben“ įmonių grupės atitikties paslaugų vadovė, primena, jog įmonės ir profesinių paslaugų teikėjai, patenkantys į Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo įstatymo reguliavimo sritį, yra įpareigojami nustatyti ir patikrinti visų savo klientų ir jų naudos gavėjų tapatybę, saugoti patikrinimo įrodymus, vykdyti tarptautinių sankcijų laikymosi kontrolę, nustatyti, ar klientas nėra politikoje dalyvaujantis asmuo ir ar nekelia kitokio pobūdžio padidintos rizikos, o ją nustačius, taikyti sustiprintos patikros ir priežiūros procedūras, nuolat stebėti klientų transakcijas ir pranešti Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai apie įtarimus.

Anot ekspertės, tiems, kurie tik pradeda verslą arba tik dabar pateko į įstatymo reguliavimo sritį, „Lewben Group“ siūlys pilną įstatymų atitikties paslaugų paketą – nuo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo (PPTF) prevencijos programos sudarymo, kontrolės procesų įdiegimo, reikiamų informacinių technologijų parinkimo iki nuolatinio atitikties procesų palaikymo, teikiant klientui užsakomąsias paslaugas (angl. outsourcing). Teikiant šias paslaugas, klientas bus supažindinimas su jam taikomu reguliavimu, konsultuojamas, kaip praktiškai įgyvendinti sudėtingus reikalavimus, pritaikyti juos verslo specifikai, bus organizuojami specializuoti mokymai darbuotojams, vadovybei.

Rinkos senbuviams, kurie jau turi įsidiegę PPTF prevencijos programą ir paskyrę už atitiktį atsakingą asmenį ar asmenis, „Lewben Group“ specialistai siūlys ekspertinį pinigų plovimo prevencijos programos ir kontrolės efektyvumo įvertinimą, kuris turi būti nepriklausomas, tad jo negali atlikti pats programą rengęs asmuo. Be to, teiks konsultacijas, atliekant įmonės PPTF rizikos vertinimą, šalinant įmonėje nustatytus PPTF prevencijos trūkumus ar gerinant kontrolės procesus.

Gresia milijoninės baudos

Priežiūros institucijos yra konstatavusios, jog finansų įstaigos ir kiti subjektai ne visais atvejais tinkamai įgyvendina pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos reikalavimus. Tačiau ypač ryškūs trūkumai matyti nefinansiniame sektoriuje – dauguma ūkio subjektų, prieš pradėdami arba tęsdami verslo santykius su klientais, netikrina tikslinių finansinių ir kitų tarptautinių sankcijų sąrašo, netaiko rizika grįsto klientų vertinimo, netikrina politikoje dalyvaujančių asmenų sąrašų, visam sektoriui trūksta žinių.

Pastarajam sektoriui priskiriami asmenys, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, apimančia prekybą nekilnojamaisiais daiktais, brangakmeniais, tauriaisiais metalais, kilnojamosiomis kultūros vertybėmis, antikvariniais daiktais ar kitu turtu, kurio vertė viršija 10 000 eurų, jeigu atsiskaitoma grynaisiais pinigais; taip pat – gausybė profesines paslaugas teikiančių subjektų: antstoliai, notarai, advokatai, mokesčių konsultantai, buhalterinės apskaitos, bendrovių steigimo, administravimo ir patikos paslaugas teikiantys subjektai.

„Priežiūros institucijoms trūksta resursų, kad rinkai suteiktų pakankamai mokymų, formuotų gerąją praktiką ir teiktų proaktyvias rekomendacijas prižiūrimam sektoriui, todėl įstatymus norinčiam atitikti verslui teks nieko nelaukiant pačiam ieškoti papildomų resursų, patikimų išorinių konsultantų ir tobulinti savo vidinius procesus“, – teigia „Lewben“ įmonių grupės atitikties paslaugų vadovė Toma Zaržeckytė.