Paslaugos Verslo poreikiai

Verslo akademija

Ekspertų įžvalgos svarbiausiomis verslo temomis

Akademija skirta dalintis mūsų sukauptomis žiniomis ir įžvalgomis, taip pat aiškiais praktiniais patarimais, kaip verslui startuoti, valdyti plėtros rizikas ir optimizuoti veiklą, o taip pat planuoti atsitraukimą.


Akademijos ekspertai
Teisės ir mokesčių paslaugų vadovaujantis partneris Gediminas Laucius

Gediminas ilgametę patirtį sukaupė nacionaliniams ir tarptautiniams klientams teikdamas teisines konsultacijas verslo įmonių grupių restruktūrizavimo, įmonių susijungimo ir įsigijimo, konkurencijos teisės, valstybės pagalbos bei kitais komerciniais klausimais. Reikšminga Gedimino sukauptos patirties dalis – pagalba aukštas pajamas gaunančių asmenų turto apsaugos, paveldėjimo planavimo, gerovės valdymo ir mokesčių planavimo klausimais.

Skaityti daugiau
Valdybos pirmininkė, CEO Rita Kavaliauskienė

Rita sukaupusi ilgametę patirtį privačios bankininkystės srityje. Profesinės veiklos metu įgijo puikių žinių investicijų portfelių valdymo, ryšių su klientais valdymo, privačios bankininkystės ir gerovės valdymo srityse.

Skaityti daugiau
Finansų ir apskaitos paslaugų partnerė, UAB Nordgain direktorė Agnė Jasinskaitė

Agnė „Nordgain“ direktorės pareigas eina nuo 2008 metų ir vadovauja nuolat augančiai komandai, kurią sudaro daugiau nei 75 profesionalai. Per visus darbo „Nordgain“ metus Agnei teko dirbti su daugybe stambių tarptautinių ir vietos bendrovių biotechnologijų, finansinių technologijų, IT, startuolių, žaliosios energijos ir kitose srityse, vadovauti projektams, skirtiems įeiti į naujas rinkas Europoje, pristatyti rinkai apskaitos sistemas, įgyvendinti veiklos procesų tobulinimo projektus ir kt. Jai vadovaujant, „Nordgain“ sparčiai augo daugiau negu dvidešimtyje jurisdikcijų, investavo ir į naujus biurus, ir į veiklą naujose jurisdikcijose, nuoseklų buhalterinės apskaitos ciklą, visapusiškas darbo užmokesčio ir žmogiškųjų išteklių administravimo paslaugas ir platų spektrą valdymo sprendimų, tokių kaip valdymo apskaitos ataskaitos ar iš išorės samdomo finansų direktoriaus paslaugos.

Skaityti daugiau
Atitikties paslaugų asocijuota partnerė Rita Tamulytė

Rita pastaruosius 10 metų dirbo bankų sektoriuje, kur profesinę patirtį kaupė ne tik tiesiogiai dirbdama su stambiojo verslo klientais, įvairiomis finansinėmis institucijomis, korespondentiniais bankais, bet ir valdydama strateginius banko projektus bei konsultuodama vadovybę pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos klausimais.

Per ilgametę patirtį didžiuosiuose Skandinavijos komerciniuose bankuose Rita sukaupė daug žinių apie verslo bankininkystės santykių valdymą didelį dėmesį skiriant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sričiai, kad būtų užtikrintas reguliacinių reikalavimų įgyvendinimas bei atitiktis, gilinosi į klientų rinkos, finansų, rizikos analizę, verslo procesų valdymą bei plėtrą tobulinant esamus bei diegiant naujus procesus, susijusius su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija, „Pažink savo klientą“ (KYC) procedūra.

Finansų rinkos, finansinių produktų išmanymas, verslo procesų, pokyčių valdymo patirtis bei žinios apie pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reguliaciją bei atitiktį leidžia Ritai įsigilinti į klientų poreikius ir pasiūlyti geriausią sprendimą, kad būtų užtikrinta kliento pinigų plovimo prevencijos ir teroristų finansavimo prevencijos atitiktis reguliaciniams reikalavimams ir jų praktinis įgyvendinimas.  

Skaityti daugiau
Valdybos narys, Įmonių valdymo ir administravimo paslaugų direktorius Justinas Klimašauskas

Justinas daugiau nei 15 metų dirba tarptautinio apmokestinimo srityje ir eina vadovaujamas pareigas mokestines konsultacijas teikiančioje tarptautinėje bendrovėje. Yra sukaupęs ekspertinių žinių valdymo, administravimo, patikos, konsultavimo, verslo procesų perkėlimo ir organizacinės struktūros paslaugų srityse. Profesinė patirtis leidžia Justinui dalytis įžvalgomis reguliavimo raidos klausimais, patikimai nustatyti ir valdyti pasirinktų verslo modelių rizikas.

Skaityti daugiau
Verslo konsultacijų paslaugų partneris, UAB Strategy Labs direktorius Vytautas Staugaitis

Vytautas prie įmonių grupės prisijungė 2018 metais, kai buvo paskirtas „Strategy Labs“ direktoriumi. Kadangi daugiau nei 10 metų dirbo tiek kaip išorės, tiek kaip vidaus konsultantas pirmaujančiose sektorių įmonėse, puikiai išmano valdymo konsultacijų sritį. Vytautas specializuojasi strateginių konsultacijų, operacijų optimizavimo, susijungimų ir įsigijimų srityse. Turi patirties vykdant sudėtingus projektus ir sandorius įvairiuose žemynuose, vadovaujant 100 ir daugiau darbuotojų sudarančioms komandoms. Vytauto patirtis apima pramonės, gamybos, telekomunikacijų, transporto, paslaugų sritis.

Skaityti daugiau
Verslo mokesčių paslaugų asocijuota partnerė Sandra Pavlova

Sandra Pavlova daugiau nei 10 metų konsultuoja Lietuvos ir užsienio įmones tiesioginių bei netiesioginių mokesčių ir mokestinių lengvatų taikymo klausimais. Taip pat turi patirties mokesčių optimizavimo klausimais atliekant įvairių įmonių mokestines peržiūras (angl. tax due diligence), konsultuojant  įmonių jungimo, reorganizavimo ir tarptautinio apmokestinimo klausimais. Ypač daug patyrimo ir žinių sukaupė dirbdama su įmonėmis, gamybinę veiklą vykdančiomis įvairiose pramonės šakose, taip pat informacinių technologijų, prekybos ir paslaugų sektoriuose.

Sandra atstovauja įmonėms ir fiziniams asmenims mokestiniuose ginčuose, tarpininkauja klientams derinant savo poziciją su VMI dėl įpareigojančių sprendimų ir paklausimų įvairiais mokestiniais klausimais.

Sandra Pavlova taip pat yra Lietuvos mokesčių konsultantų asociacijos ir valdybos narė, atstovauja mokesčių mokėtojų interesams Valstybinėje mokesčių inspekcijoje bei aktyviai bendradarbiauja su LR Finansų ministerija mokesčių įstatymų ir jų pakeitimų priėmimo klausimais.

Sukaupta patirtis ir žinios padeda Sandrai atsižvelgti į konkretaus kliento poreikius, situaciją vertinti tiek teisiniu, tiek mokestiniu aspektu ir taip pasiūlyti klientui geriausią sprendimą.

Skaityti daugiau
Tvarumo ir aplinkosaugos ekspertė Inga Karaliūnaitė

Inga aplinkos apsaugos srityje dirba nuo 2002 metų. Per šį laikotarpį žinias ir profesinę patirtį kaupė ne tik dirbdama Lietuvoje, bet ir stažuodamasi Švedijoje bei dalyvaudama įvairiuose tarptautiniuose projektuose. Pagrindinės kompetencijos – privačiojo ir viešojo sektoriaus konsultavimas Europos Sąjungos ir nacionalinės aplinkosaugos teisės klausimais, galimybių studijų ir aplinkosauginės dokumentacijos rengimas, taršos prevencija ir kontrolė, poveikio aplinkai vertinimas, aplinkosaugos, sveikatos ir saugos auditas (Due Dilligence), CO2 pėdsako skaičiavimas ir būvio ciklo vertinimas.

Visapusiškos aplinkosaugos teisės ir inžinerijos žinios leidžia Ingai nustatyti kliento pagrindines aplinkosaugines rizikas bei kitus svarbius aspektus ir pasiūlyti tinkamiausius poveikio mažinimo ir valdymo sprendimus, ne tik užtikrinančius atitiktį vis griežtėjantiems teisiniams reikalavimams, bet ir leidžiančius padidinti veiklos efektyvumą bei gauti finansinės naudos.

Skaityti daugiau
UAB Strategy Labs Asocijuotas partneris Saulius Damulevičius

Saulius profesines žinias valdymo konsultavimo ir bendrovių finansų srityse kaupia jau daugiau nei 15 metų. Jo vadovaujamos komandos įvairiose pramonės šakose ir skirtingose geografinėse vietose įgyvendino reikšmingus ir ilgalaikius veiklos pokyčius, užtikrinusius projektų sėkmę tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuose.

Skaityti daugiau
Įmonių valdymo ir administravimo paslaugų vadovė Simona Šimoliūnė

Simona – bendrovių ir komercinės teisės, bendrovių valdymo, atitikties ir tarptautinio apmokestinimo sričių ekspertė. Per visą savo profesinę karjerą dalyvavo ir sėkmingai vadovavo įvairiems tarptautiniams bendrovių ir sandorių struktūros projektams, padėjo klientams valdyti tokių projektų riziką. Turi sukaupusi žinių apie Kipro ir Nyderlandų bendrovių ir mokesčių įstatymus, puikiai išmano klientų verslo poreikius.

Skaityti daugiau
Team member 1
Teisės ir mokesčių paslaugų vadovaujantis partneris Gediminas Laucius [email protected] Skaityti daugiau
Team member 1
Valdybos pirmininkė, CEO Rita Kavaliauskienė [email protected] Skaityti daugiau
Team member 1
Finansų ir apskaitos paslaugų partnerė, UAB Nordgain direktorė Agnė Jasinskaitė [email protected] Skaityti daugiau
Team member 1
Atitikties paslaugų asocijuota partnerė Rita Tamulytė [email protected] Skaityti daugiau
Team member 1
Valdybos narys, Įmonių valdymo ir administravimo paslaugų direktorius Justinas Klimašauskas [email protected] Skaityti daugiau
Team member 1
Verslo konsultacijų paslaugų partneris, UAB Strategy Labs direktorius Vytautas Staugaitis [email protected] Skaityti daugiau
Team member 1
Verslo mokesčių paslaugų asocijuota partnerė Sandra Pavlova [email protected] Skaityti daugiau
Team member 1
Tvarumo ir aplinkosaugos ekspertė Inga Karaliūnaitė [email protected] Skaityti daugiau
Team member 1
UAB Strategy Labs Asocijuotas partneris Saulius Damulevičius [email protected] Skaityti daugiau
Team member 1
Įmonių valdymo ir administravimo paslaugų vadovė Simona Šimoliūnė [email protected] Skaityti daugiau
new-image
2022 | 11 | 23 „Lewben“ Verslo akademija: Naujos eros internetas – kuria klase „važiuos“ Lietuva? #businessacademy #corporategovernance #finance&accounting #freshperspective #legal&tax #managementconsulting #oneteam #wealthmanagement
new-image
2022 | 10 | 19 „Lewben“ Verslo akademija: Integruotos verslo paslaugos vieno langelio principu #businessacademy #corporategovernance #finance&accounting #freshperspective #legal&tax #managementconsulting #oneteam #wealthmanagement
new-image
2022 | 10 | 12 „Lewben“ Verslo akademija: Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija virtualiųjų valiutų rinkoje #businessacademy #corporategovernance #finance&accounting #freshperspective #legal&tax #managementconsulting #oneteam #wealthmanagement
new-image
2022 | 10 | 05 „Lewben“ Verslo akademija: Apskaitos profesijos iššūkiai ir ateities perspektyvos #businessacademy #finance&accounting #freshperspective #lewbenteam #oneteam
new-image
2022 | 06 | 22 „Lewben“ Verslo akademija: „Kaip kylantys darbuotojų kaštai ir rotacija daro įtaką įmonių valdymui?“ #businessacademy #corporategovernance #finance&accounting #freshperspective #legal&tax #managementconsulting #oneteam #wealthmanagement
new-image
2022 | 06 | 15 „Lewben“ Verslo akademija: Ar jau galime visiškai automatizuoti buhalteriją? Ką joje veikia robotai? #businessacademy #corporategovernance #finance&accounting #freshperspective #legal&tax #managementconsulting #oneteam #wealthmanagement
new-image
2022 | 06 | 08 „Lewben“ Verslo akademija: Kaip verslas gali prisidėti prie klimato kaitos švelninimo jau šiandien? #businessacademy #corporategovernance #finance&accounting #freshperspective #legal&tax #managementconsulting #oneteam #wealthmanagement
new-image
2022 | 06 | 01 „Lewben“ Verslo akademija: Ką reikėtų įsivertinti vis dar skaičiuojant pandemijos metų pelno mokestį? #businessacademy #corporategovernance #finance&banking #freshperspective #legal&tax #managementconsultancy #oneteam #wealthmanagement
new-image
2022 | 05 | 30 „Lewben“ Verslo akademija 2022 bendradarbiaujant su Žinių radiju #businessacademy #freshperspective #legal&tax #oneteam
new-image
2021 | 05 | 24 „Lewben“ verslo akademija: efektyvesniam verslo procesų valdymui – automatizavimo ir skaitmeninimo sprendimai #bestclientexperience #businessprocessautomation #finance&accounting #freshperspective #oneteam
new-image
2021 | 05 | 12 „Lewben“ verslo akademija: ką reikia žinoti apie įsigaliojusią DAC6 direktyvą #bestclientexperience #corporategovernance #freshperspective #oneteam
new-image
2021 | 03 | 22 „Lewben“ verslo akademija: stambių projektų lengvata – ką reikia žinoti investuotojams #freshperspective #legal&tax #oneteam #taxconsultations
new-image
2021 | 03 | 01 „Lewben“ verslo akademija: ką licencijuojamoms įmonėms būtina žinoti apie naująjį vidaus audito reglamentavimą #bestclientexperience #finance&accounting #freshperspective #internalaudit #legal&tax #oneteam
new-image
2021 | 07 | 12 „Lewben“ verslo akademija: atitikties profesijos ateitis #compliance #complianceacademy #freshperspective #legal&tax #lewbenacademy #oneteam
new-image
2020 | 12 | 07 „Lewben“ verslo akademija: bendrovių finansų apskaitos galvosūkius padeda išspręsti šaltas protas ir sumanus procesų valdymas #businessacademy #deliveringsolutions #finance&accounting #freshperspective
new-image
2020 | 01 | 27 „Lewben“ verslo akademija: kokiais atvejais verta pirkti apskaitos paslaugas? #businessacademy #finance&accounting #freshperspective #managementconsultancy
new-image
2020 | 09 | 28 „Lewben“ verslo akademija: Kad verslo perkėlimas į Lietuvą būtų sklandus: pirmųjų žingsnių ABC #businessacademy #corporategovernance #deliveringsolutions #freshperspective #oneteam
new-image
2020 | 08 | 31 „Lewben“ verslo akademija: konkurencijos teisės rizikų prevencija gelbsti nuo skaudžių padarinių #businessacademy #corporategovernance #finance&accounting #legal&tax
new-image
2020 | 02 | 22 „Lewben“ verslo akademija: Šeimos konstitucija – raktas į sėkmingą verslo valdymą ir įpėdinystę? #businessacademy #deliveringsolutions #freshperspective #legal&tax
new-image
2020 | 01 | 06 „Lewben“ verslo akademija: Pinigų plovimo prevencija #businessacademy #freshperspective #legal&tax #lewbenteam #socialresponsibility
new-image
2021 | 05 | 24 “Lewben” Business Academy: automation and digitization solutions for more efficient business process management #businessprocessautomation #deliveringsolutions #finance&accounting #freshperspective #oneteam
new-image
2021 | 03 | 22 “Lewben” Business Academy: what investors need to know about tax incentive for large investment projects #freshperspective #legal&tax #oneteam #taxconsultations
new-image
2021 | 05 | 12 “Lewben” Business Academy: what you need to know about the entry into force of the DAC6 Directive #bestclientexperience #corporategovernance #freshperspective #oneteam
new-image
2021 | 03 | 01 „Lewben“ Business Academy: what information licensed companies need to know about the new internal audit regulations #bestclientexperience #finance&accounting #freshperspective #internalaudit #legal&tax #oneteam
Nuo šiol mes – Noewe [no:ve]

Jau netrukus pristatysime mūsų „Noewe“ [no:ve] svetainę,
o kol kas, susipažinkime – „Noewe“: naujas žaidėjas profesionalių paslaugų rinkoje.