2014 m. spalio mėn. Kipro vertybinių popierių ir rinkos komisija („CySec“), patvirtinusi kompetenciją ir atitiktį atitinkamoms Europos Sąjungos (ES) direktyvoms, kompanijai „Lewben Cyprus Limited“ suteikė licenciją veikti administracinių paslaugų teikėju (ASP).

ASP reglamentuojantys įstatymai pradėjo galioti 2012 m. gruodžio mėn. (Įstatymas 196(I)/2012) ir apibrėžė administracinių paslaugų teikimo taisykles.

Kompanijai „Lewben Cyprus Ltd“ buvo suteikti įgaliojimai teikti klientams visas juridinių asmenų steigimo ir administravimo paslaugas visame pasaulyje.

Viena iš „CySec“, nepriklausomo viešojo kontrolės organo, įkurto remiantis 2001 m. įstatymo „Dėl Vertybinių popierių ir rinkos komisijos“ 5 skyriumi („Įkūrimas ir atsakomybė“), misijų yra užtikrinti veiksmingą priežiūrą ir palankią rinkos plėtrą, įskaitant priežiūrą to, ar administracinių paslaugų teikėjai griežtai laikosi taisyklių, kurias nustatė ES, EBPO ir kitos institucijos.

„Lewben Cyprus Limited“ vidaus auditas sėkmingai įvykdė ir atitiko visas vidines „Pažink savo klientą“ (KYC) procedūras, taip pat atitiko visus atitikties bei „CySec“ gerų rezultatų pasiekimo reikalavimus.