Vytautas Vičius – vyresnysis Lewben Group teisininkas

Kasdienėje veikloje verslas neišvengiamai susiduria su situacijomis, kai turimus klientų asmens duomenis reikia perduoti paslaugų teikėjams, pvz., kurjerių tarnybai, kuri pristatys kliento užsakytą prekę, klientų duomenų bazes prižiūrinčiai bendrovei. Bendrasis asmens duomenų apsaugos reglamentas numato, kad dėl tokio duomenų pardavimo ir jų tvarkymo bus reikalinga sudaryti rašytinę sutartį. Sutartyje turi būti numatomos šalių teisės, pareigos, atsakomybė už duomenų tvarkymo pažeidimus ir kitos duomenų tvarkymo sąlygos.

Net jei turimos sutartys atitinka šiuo metu galiojančius reikalavimus, dėl naujų Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento reikalavimų taip pat gali kilti būtinybė jas papildyti, pvz., numatyti paslaugų teikėjo pareigą padėti užtikrinti tinkamas asmens duomenų apsaugos priemones, bendradarbiauti pranešant apie asmens duomenų apsaugos pažeidimą Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai.

Todėl siekiant suvaldyti galimas rizikas bei atsakomybę už pažeidimus iki Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento taikymo pradžios tikslinga peržiūrėti savo santykius su paslaugų teikėjais ir juos įforminti sutartimis atitinkančiomis reglamento reikalavimus. Kadangi sutarčių nuostatų, susijusių su pareigų ir atsakomybių nustatymu, derinimas paprastai reikalauja nemažai laiko, darbus reikėtų pradėti jau šiandien.

Komentuoja vyresnysis teisininkas Vytautas Vičius